Лайънс клуб Габрово участва в международен проект
за обучение на специалисти

От 5 до 9 септември група от седем габровски специалисти, работещи в образователната и социалната сфера, беше на работно посещение в университетския колеж ODISEE в Аалст, Белгия.
Там те бяха обучавани на по-ефективна работа с хора с увреждания и преминаха курсове
по психология, бърза помощ, фармация и долекарска помощ.
Визитата до Аалст, Белгия стана възможна благодарение на проект, финансиран от провинция Фландрия,
Лайънс клуб Габрово, фондация „Хора в помощ на България: Аалст – Габрово“ и Клуб „Приятели на Белгия“.
Следва втора фаза на проекта през месец ноември т.г., когато в Габрово се очаква
да пристигнат трима професори и доброволци, които да покажат още методи,
подходящи за работа с хора с увреждания.
Извън обучението специалистите ни проведоха среща с кмета на Аалст
и заместник областния управител на Фландрия.
Има идея това партньорство да бъде разширено и продължено напред във времето,
тъй като такива проекти са със стойност и значимост за обществото.


Лайънс клуб Габрово
обявява регионален конкурс за детска рисунка
в рамките на международния лайънс детски конкурс „ПЛАКАТ ЗА МИР”

Обявената тема за 2016/2017 година е CELABRATION OF PEACE
Допълнително ще бъде обявена датата и мястото за предаване на творбите
За повече информация относно правилата на конкурса вижтеТУК

© Lions club Gabrovo 2009 - 2016