УВАЖАЕМИ ЛАЙЪНС ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Лайънс Клуб Габрово
отправя своята покана за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на Клуба,
съгласно чл.26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
свиква редовно Общо събрание на 17.03.2016г. от 18,00ч. /четвъртък/..
Място на провеждане – МОЛ Габрово, ресторант Его.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Президента на клуба за извършените дейности през Първото полугодие на Лайънс година 2015-2016;
2. Отчет на Ковчежника на Клуба за направените приходи и разходи Първото полугодие на Лайънс година 2015-2016;
3. Избор на ново ръководство на Лайънс Клуб Габрово за 2016-2017г.;
4.Разни;

Проверка на кворума ще започне от 18.00 часа. При липса на кворум съгласно Устава на Сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, един час по-късно, от 19.00 часа при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението.
Вярно с решението на Управителния съвет на ЛК ГАБРОВО от 18.02.2016 г.


Лайънс клуб Габрово

връчи награди на децата, участвали в регионалния кръг
на международния детски Лайънс конкурс „Плакат за мир” 2015 г.

Lions Clubs International организира ежегоден конкурс за детска рисунка „Плакат за мир”. В него участват над 350 000 деца на възраст от 11 до 13 години, от над 70 страни. Идеята на създателите и организаторите на конкурса е да се даде възможност на децата да нарисуват своята представа за мир и да я покажат на света.

Тази година темата на конкурса беше „Сподели мира „.

Габровският Лайънс клуб с помощта на Детска школа за приложно изкуство с ръководител г-жа Ива Пенчева организираха пленер по рисуване. В него взеха участие деца от школата. Бяха избрани 3 рисунки, които изпратихме във Варна за участие в Националния кръг на конкурса.

На специална церемония Лайънс клуб Габрово награди участвалите деца
с грамоти и материали за рисуване.


Габрово за втори път се представи отлично. Андрея Маврова се класира трета в националния кръг на конкурса. Наградата беше връчена от г-жа Даниела Христова – Регионален председател на регион Север, Дистрикт 130 България.За повече информация сайта на Асоциация на Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България:

http://www.lions.bg/?p=news&i=1579


© Lions club Gabrovo 2009 - 2016