Отчет за дейността на Лайънс клуб Габрово 2016 – 2017 г.

През отчетният период работата на Лайънс клуб Габрово се реализира в три основни посоки:
- Изпълнение на международен проект с партньори от Белгия
- Провеждане на Eвропа форум София и дейност свързана със сто години Лайънс движение
- Текуща клубна работа по регионални мероприятия

1. Лайънс клуб Габрово осъществи втори международен проект за обучение на специалисти - пример за устойчивост и жизнеспособност в клубната работа, както и добър модел на партньорство с други организации.
Проектът е насочен към потребителите от габровския Дневен център за възрастни хора с увреждания и белгийския център в град Аалст. Той е финансиран от Провинция Източна Фландрия, Белгия, Лайънс клуб Габрово, белгийската фондация "Хора в помощ на България, Аалст - Габрово" и габровския клуб „Приятели на Белгия“.
През първия етап - 5 до 9 септември - група от седем габровски специалисти, работещи в образователната и социалната сфера, беше на работно посещение в университетския колеж ODISEE в Аалст, Белгия. Там те бяха обучавани на по-ефективна работа с хора с увреждания и преминаха курсове по психология, бърза помощ, фармация и долекарска помощ. Извън обучението специалистите ни проведоха среща с кмета на Аалст и заместник областния управител на Фландрия.Вторият етап на проекта - 7 до 12 ноември се проведе в Габрово в Дневния център за хора с увреждания. Белгийските специалисти проведоха обучение на български педагози и социални работници за работа с хора с увреждания. Наблюдение на поведението на потребителите се осъществи в Ателие "Готварство" с тема замесване на хляб.След супервизия на лицата със специални потребности, се проведе обучителна игра, като специалистите бяха поставени в средата на хора с увреждания. Според директора на Дневния център в Габрово – Росица Димитрова, седмицата е била изключително ползотворна, всички от участниците са придобили много добра мотивация за работа с хора с увреждания. Основният лектор д-р Джули Вандерлинден сподели, че това е първата й среща с българи и е очарована от уменията и емоционалния заряд на всички участници. Освен това благодари за възможността да посети България и да се учи и тя от нашите специалисти. ЛК Габрово организира вечерно тържество за приятелите, потребителите и обучителите от Белгия с български народни танци. Добрите резултати от съвместната работа станаха предпоставка за надграждане и последващо развитие на дейностите. Подготвяме с приятелите от Белгия нов етап на проекта за хора с увреждания – обучение на специалисти в областта на Ерготерапията. Той ще се реализира отново на територията на двете страни – Белгия и България.2. Лайънс клуб Габрово взе активно участие в Европа форум София 2016.

Навреме преведохме необходимите суми от членовете на нашия клуб. Подпомогнахме организирането и провеждането на високия форум с доброволчески труд. Както и през 2015 година в Аугсбург, Германия, така и сега, ръководството, членове на ЛК Габрово и техни близки активно участваха в мероприятията на събитието. С всеотдайност и компетентност Даниела Христова, Валя Станчева и стипендиантът ни Христо Женилов извършиха основната работа по посрещане, регистрация и събиране таксите на участниците.3. Регионални дейности и участия

Проведохме годишния пролетен Благотворителен бал. С помощта на привлечените спонсори, с участието на лайънс приятелите от цялата страна и с организирания благотворителен базар, осигурихме необходимите средства за международния проект на клуба.Редовно изплащаме стипендиите на един ученик и един студент. Поддържаме постоянна комуникация, срещи и дарения с потребителите от дневния център за хора с увреждания.Спонсорирахме участие в международно състезание на футболен клуб Габрово – момичета.

Осигурихме финансова помощ на младежката организация ИМКА за отпразнуване на 25-ти Рожден ден.

Подпомагаме финансово детска школа за изкуства - Ива Пенчева, деца от която редовно участват и за трети пореден път печелят награди в Международния детски Лайънс конкурс „Плакат за мир“. Организирахме тържествено връчване на тазгодишната втора награда.Подпомогнахме финансово НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ „Празнични докосвания в цвят и коприна”, в подкрепа на пеперудените деца на България.Активно отразяваме в медиите дейността на ЛК Габрово, като по повод 100 години международно Лайънс движение и 25 години Лайънс България, президентът на клуба даде обширно интервю в местния ежедневник.Всички по-значими изяви на клуба се отразяват на видно място с банери, транспаранти и ЛЕД екран в центъра на Габрово.

Участваме в повечето от благотворителните мероприятия на клубовете от Дистрикта.Популяризирането на дейността на Лайънс Интернешънъл възпитава хуманни ценности, а високият имидж на Клуба изисква постоянно социално присъствие. В тази връзка, ЛК Габрово е учредил две награди свързани със значими форуми:
- За втора поредна година подпомагаме Клуба на Будителите да отличи габровското събитие в областта на духовните ценности.
- За трети път ЛК Габрово връчва награда на Международното Биенале на Хумора и Сатирата в изкуствата.

Като недостатъци в работата на клуба можем да определим неприемане на нови членове, липса на дейност на Лео клуба и неотразяване на активността и пълноценната ни работа в сайта на МАЛК.

2016 – 2017 е една успешна година за Лайънс клуб Габрово. Подобрихме финансовото състояние и организационен живот - редовно провеждаме сбирки и отчитаме членския внос, извършваме разнообразна хуманитарна дейност към хората в нужда, успешно развиваме и надграждаме във времето значими проекти, популяризираме смисъла и целите на Лайънс движението.

Петър Шандурков
Президент Лайънс клуб Габрово 2016-2017 г.

© Lions club Gabrovo 2009 - 2017