П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЛАЙЪНС ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Лайънс Клуб Габрово
отправя своята покана за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на Клуба,
съгласно чл.26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
и свиква редовно Общо събрание на 06.04.2017 г. от 18,00ч. /четвъртък/.
Място на провеждане – ресторант Его, МОЛ Габрово.
Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Президента на клуба за извършените дейности през настоящата година 2016-2017 г.;
2. Отчет на Ковчежника на Клуба за направените приходи и разходи 2016-2017 г.;
3. Избор на ново ръководство на Лайънс Клуб Габрово за 2017-2018 г.;
4.Разни;
Проверка на кворума ще започне от 18.00 часа.
При липса на кворум съгласно Устава на Сдружението,
събранието ще се проведе на същия ден, един час по-късно,
от 19.00 часа при същия дневен ред.

Поканват се всички членове на сдружението.Лайънс клуб Габрово участва в международен проект
за обучение на специалисти

От 5 до 9 септември група от седем габровски специалисти, работещи в образователната и социалната сфера, беше на работно посещение в университетския колеж ODISEE в Аалст, Белгия.
Там те бяха обучавани на по-ефективна работа с хора с увреждания и преминаха курсове
по психология, бърза помощ, фармация и долекарска помощ.
Визитата до Аалст, Белгия стана възможна благодарение на проект, финансиран от провинция Фландрия,
Лайънс клуб Габрово, фондация „Хора в помощ на България: Аалст – Габрово“ и Клуб „Приятели на Белгия“.
Следва втора фаза на проекта през месец ноември т.г., когато в Габрово се очаква
да пристигнат трима професори и доброволци, които да покажат още методи,
подходящи за работа с хора с увреждания.
Извън обучението специалистите ни проведоха среща с кмета на Аалст
и заместник областния управител на Фландрия.
Има идея това партньорство да бъде разширено и продължено напред във времето,
тъй като такива проекти са със стойност и значимост за обществото.
© Lions club Gabrovo 2009 - 2016